PRIVATUMAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

Suzuki.lt interneto svetainė iš esmės skirta Lietuvos rinkoms. Mūsų interneto svetainė remiasi Lietuvoje galiojančiais įstatymais.

Copyright © „Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“

Interneto svetainės turinys

Interneto svetainėje yra informacija apie „Suzuki“ automobilius ir pardavimo rėmimo programas. Svetainėje aprašoma Lietuvoje parduodama „Suzuki“ produkcija, pardavimo rėmimo programų sąlygos galioja Lietuvos teritorijoje. Interneto svetainėje taip pat gali būti minima ir aprašoma kitose šalyse parduodama „Suzuki“ produkcija. Visa Suzuki.lt svetainėje pateikiama informacija yra tik informacinio pobūdžio. Ši informacija nepakeičia įgaliotojo „Suzuki“ atstovo suteikiamos informacijos ir negali būti taip traktuojama. Interneto svetainėje bendrovė stengiasi pateikti kuo daugiau įvairiapusės informacijos. Vis dėlto, atnaujinant interneto svetainę gali atsirasti klaidų ir praleidimų. „Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ turi teisę bet kada keisti interneto svetainės turinį be išankstinio įspėjimo, įskaitant ir informaciją apie modelius, įrangą, techninius duomenis, spalvas, kainas, taip pat informaciją apie galimybę įsigyti produkciją.

„Suzuki“ produkcijos kainos

Interneto svetainėje nurodytos kainos yra tik informacinio pobūdžio. Šios kainos yra rekomenduojamos mažmeninės kainos, todėl įgaliotųjų „Suzuki“ atstovų kainos gali skirtis. Visa „Suzuki“ produkcija perkama remiantis specialiai tam tikslui sudarytos pirkimo sutarties sąlygomis.

Asmeninių duomenų tvarkymas ir apsauga

Asmeninius duomenis, gautus per interneto svetainę Suzuki.lt, „Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ naudoja bendrovės siūlomų paslaugų gerinimui, atsakyti į gautus klausimus, priimti užsakymus (pavyzdžiui, bandomiesiems važiavimams, kainų pasiūlymams, produkcijos demonstravimui).
„Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ deda visas pastangas, kad asmeniniai duomenys būtų renkami, perduodami ir saugojami saugiai. „Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ nenaudoja asmeninių duomenų laiškams ir informacijai siųsti, jeigu adresatas to nepageidauja, taip pat neperduoda ir neparduoda asmeninių duomenų tretiesiems asmenims.

Interneto svetainės lankytojų kiekis ir kiti duomenys, kurie gaunami apsilankius interneto svetainėje (IP adresas, interneto naršyklės tipas, aplankyti puslapiai ir apsilankymo laikas), yra sekami slapukų pagalba (cookies) ar naudojant panašias įprastas technologijas. Lankytojai gali uždrausti slapukų siuntimą į savo kompiuterius, pasinaudodami naršyklės nustatymais, tačiau tokiu atveju jiems gali nepavykti pasinaudoti visais Suzuki.lt interneto svetainės komponentais. Lankytojo duomenys yra naudojami interneto svetainei tobulinti ir vystyti.
Bendrovė „Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ garantuoja asmeninių duomenų apsaugą ir saugų jų tvarkymą visomis būtinomis ir numatytomis priemonėmis.

Autorių teisės

Visą Suzuki.lt interneto svetainės turinį gina autorių teisės, o jo naudojimą reglamentuoja Autorių teisių įstatymas. Interneto svetainėje pateikiamą informaciją, tekstą, nuotraukas, grafinius vaizdus galima naudoti tik asmeniniams tikslams ir nesiekiant pasipelnyti. Be raštiško „Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ sutikimo draudžiama bet kokiais tikslais kopijuoti, apdirbti, perduoti tretiesiems asmenims, naudoti arba publikuoti visą ar kurią nors interneto svetainės turinio dalį.

Prekių ženklai

Visų interneto svetainėje esančių produktų ir paslaugų prekių ženklų ir logotipų nuosavybės teisės priklauso „Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ arba susijusioms trečiosioms šalims. Be atitinkamo leidimo draudžiama juos naudoti, atsisiųsti, kopijuoti ir platinti bet kokia forma.

Hipernuorodos

Suzuki.lt interneto svetainėje talpinamuose tekstuose, gali būtų hipernuorodų į kitas interneto svetaines. „Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ neprisiima atsakomybės už tokių hipernuorodų tikslumą, pilnumą ir teisingumą, taip pat už kitų interneto svetainių informaciją. Perėjimas „Suzuki“ interneto svetainėje esančiomis hipernuorodomis į kitas interneto svetaines vyksta vartotojo atsakomybe.

Netvirtinamas ir negarantuojamas duomenų teisingumas

Nors „Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ stengiasi, kad interneto svetainėje talpinami duomenys būtų kuo tikslesni, tačiau tai ne visada pavyksta, todėl „Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ neprisiima atsakomybės dėl visiško duomenų tikslumo ir pilnumo, taip pat interneto svetainėje talpinamos informacijos tikslumo. Visa interneto svetainėje talpinama informacija ir medžiaga pateikiama su išlygomis ir be jokių tiesioginių ar šalutinių garantijų.

Teisinės atsakomybės apribojimas

„Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ neprisiima atsakomybės dėl tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, susijusių su interneto svetaine, kurie atsirado ar kokiu nors kitu būdu yra susiję su apsilankymu Suzuki.lt interneto svetainėje ar jos naudojimu, įskaitant bet kokių duomenų sunaikinimą ar pažeidimą dėl kompiuterinių virusų ar Suzuki.lt interneto svetainėje gautų duomenų.

Pagrindinių principų atnaujinimas

„Suzuki Motor Finland,“ „Nordic Automotive Trading Oy“ pasilieka teisę keisti ir atnaujinti ankščiau išvardytus pagrindinius principus, jeigu to reikalauja bendrovės veikla. Todėl galiojančius pagrindinius principus būtina kartkartėmis pasitikrinti šioje svetainėje.