Patobulinta pagalba

„Vitara“ pasižymi pažangia „Suzuki“ priekine aptikimo sistema, naudojančia monokulinės kameros ir lazerio derinį, pritvirtintą prie priekinio stiklo. Suderinus monokulinę kamerą, puikiai aptinkančią objektus vidutiniu ir dideliu atstumu bei atpažįstančią pėsčiuosius, skiriamąsias linijas ir kitus eismo elementus, su lazeriniu jutikliu, gerai aptinkančiu objektus trumpu atstumu ir naktį, pasiekiamas neprilygstamas saugumas.

 

Dviejų jutiklių stabdžių pagalba

Važiuojant „Vitara“ naudoja du jutiklius – monokulinę kamerą ir lazerinį jutiklį, kad nustatytų, ar yra susidūrimo su priešais esančia transporto priemone arba pėsčiuoju pavojus. Nustačius susidūrimo tikimybę, automobilis reaguoja vienu iš trijų toliau nurodytų būdų, priklausomai nuo situacijos.

1. Įspėjimas – garsinis ir vaizdinis įspėjimas perspėja vairuotoją.
2. Stabdžių pagalbos funkcija – padidina stabdymo jėgą, jei susidūrimo pavojus didelis ir vairuotojas panikuodamas stabdo.
3. Automatinio stabdymo funkcija – automatiškai stipriai stabdo, jei susidūrimo rizika dar labiau padidėja.
Dabar tai standartinė GL+ ir GLX modelių įranga.

Aklosios zonos stebėjimas

Du gale sumontuoti šoniniai radaro jutikliai, galintys aptikti galinėse aklosiose zonose esančius arba į jas įvažiuojančius automobilius abiejose automobilio pusėse, leidžia saugiau persirikiuoti į kitą eismo juostą, važiuojant greičiau, nei 15 km/h. Aptikus transporto priemonę, esančią galinėje aklojoje zonoje arba įvažiuojančią į ją, atitinkamame šoniniame veidrodėlyje užsidega perspėjanti LED piktograma. Vairuotojui parodžius persirikiavimo signalą, mirksinčią LED piktogramą lydi garsinis perspėjimo signalas.
Dabar tai standartinė GL+ ir GLX modelių įranga.

Ženklų atpažinimo funkcija

Sistema naudoja monokulinę kamerą kelio ženklams stebėti. Aptikus kelio ženklus, pvz., greičio apribojimus arba vietas, kuriose draudžiama lenkti, ženklas rodomas prietaisų ekrane ir primena vairuotojui, kokius ženklus automobilis pravažiavo. Aptikus kelis ženklus, vienu metu rodomi daugiausia trys ženklai.
Dabar tai standartinė GL+ ir GLX modelių įranga.

Įspėjimas apie skersinį eismą gale

Važiuojant atbulai iki 8 km/h greičiu, automobilis naudoja du gale sumontuotus šoninius radaro jutiklius, kad padėtų vairuotojui, įspėdamas apie artėjančias transporto priemones abiejose automobilio pusėse, kai atbulai išvažiuojama iš stovėjimo vietos. Aptikus transporto priemonę, vairuotoją perspėja vaizdinis įspėjimas įvairios informacijos ekrane ir pasigirsta garsinis įspėjimas. Tai padeda vairuotojui saugiau išvažiuoti iš stovėjimo vietų, kai matomumas užstojamas vienoje arba abiejose automobilio pusėse.
Dabar tai standartinė GL+ ir GLX modelių įranga.

 

Tvirtas TECT kėbulo rėmas

„Vitara“ kėbulo dizainas pagrįstas „Suzuki“ TECT koncepcija (visiškos efektyvios kontrolės technologija), todėl jo struktūra efektyviai sugeria ir išsklaido energiją susidūrimo atveju.